مادرم ,گریہ ,داره گریہ

طنابـــــ∝∝〇دار رو انداختڹ دور گردنش ↻


             ↯ داشــــت میخندید↯
      بهش گفتڹ : چرا دارے میخندے؟
گـــــفٺ : از اینجا چشمم به مادرم افـــــتاد , داره گریہ میکنہ
              یاد بچگے هام افتادم...
یـــاد حرف مادرم که همیشہ بهم میگفت:
هر وقت تو میخندے ، غم و غصہ هامو فراموش میکنم
الانم دارم میخندم ٺـا مادرم بخنده , ولی اون هنوز داره گریہ  میکنہ


گنـــــاه گریہ های مادرم رو چگونہ قصاص کنم

 


منبع اصلی مطلب : تنهایی!!!
برچسب ها : مادرم ,گریہ ,داره گریہ
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مادر